BEWINDVOERING - CURATELE
BUDGETBEHEER - BUDGETCOACH
S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H
Bewindvoering

Verwijzers kunnen bij ons rekenen op een doortastende en snelle aanpak.
Meteen na aanmelding maken wij een afspraak met u en de cliënt voor een intakegesprek. 
Uw aanwezigheid en hulp bij het verzamelen van alle financiële gegevens heeft grote toegevoegde waarde voor de cliënt, SJH Bewind en uzelf.
 Door een gezamenlijke inspanning van alle drie de partijen zorgen we ervoor dat het verzoekschrift voor bewind snel naar de rechtbank kan.
 Voor al uw vragen of voor advies kunt u ten alle tijde een beroep doen op ons.
 Door de korte doorlooptijd van aanmelding tot de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank kan er snel een effectieve start worden gemaakt met het bewind. 
Vanzelfsprekend is dit in het voordeel van de cliënt en hulpverlener omdat er eerder rust op financieel gebied ontstaat.
Wij werken transparant en overzichtelijk voor de client.  Onze clienten krijgen een eigen inlogcode, zodat ze ten alle tijde inzage hebben in hun dossier.
Hulpverleners kunnen telefonisch contact nemen met ons kantoor wanneer de client aanwezig is, of op voorhand een ondertekende toestemmingsverklaring van de client, welke gegevens wij mogen delen.(AVG)

UA-76724424-1