SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERING - CURATELE
BUDGETBEHEER - BUDGETCOACH
S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H
Bewindvoering

Budgetbeheer - Budgetcoach

Financien op orde
 

Wat is budgetbeheer ?
Budgetbeheer is een dienstverlening waarbij een partij het beheren van uw  financiën van U  overneemt. Er zijn diverse vormen. Soms nemen ze alles van U  over, inclusief de belastingaangifte en het regelen van  toeslagen. Soms echter nemen ze alleen een aantal betalingen van Uover, zoals de betaling van je spaarbedrag voor de schuldeisers. De prijs die U hiervoor betaald, is afhankelijk van welke dienstverlening voor U van toepassing is

Budgetbeheer is vrijwillig. Het is dus geen beschermingsbewind, waarbij de rechter de bewindvoering uitspreekt. U kunt er dus zelf mee starten . Soms is het echter wel een verplichting vanuit een schuldhulptraject en zult  Udit wel moeten volhouden tot het einde van het traject.


Budgetcoach

Budgetcoach zorgt voor balans tussen inkomsten en uitgaven

Schakel tijdig een gecertificeerde budgetcoach / budgetbeheerder in, zodat u uw

financiële situatie snel onder controle krijgt.

Op tijd ingrijpen kan ervoor zorgen dat u niet verder in de problemen geraakt.

In de praktijk kampen zowel jongeren, volwassenen als ouderen met dit probleem

Wanneer uw financiën onder controle zijn, krijgt u heel veel rust. 

De budgetcoach helpt u om een budgetplan te maken, kijkt samen met u op welke maandelijkse uitgaven kan bespaard worden, zodat er ruimte komt om iets te sparen. Zo voorkomt u dat u (meer ) schulden maakt, en in de schuldhulpverlening terecht komt

Kortom, een budgetcoach helpt u op weg  naar een betere toekomst.S.J.H coacht ook mensen met schulden


Contact ;

budget@sociaaljuridischehulpverlening.nl

sluitend budget
zorgen om de financiele situatie

Wij hebben nog ruimte voor cliënten die gebruik willen maken van budgetbeheer. U kunt zich hiervoor aanmelden op mail adres  budget@sociaaljuridischehulpverlening.nl of telefonisch op het nummer 06-13998704.

Wij willen u graag van dienst zijn
UA-76724424-1