BEWINDVOERING - CURATELE
BUDGETBEHEER - BUDGETCOACH
S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H
Bewindvoering

Budgetbeheer - Budgetcoach

 

Wat is budgetbeheer ?
Budgetbeheer is een dienstverlening waarbij een partij het beheren van uw  financiën van U  overneemt. Er zijn diverse vormen. Soms nemen ze alles van U  over, inclusief de belastingaangifte en het regelen van  toeslagen. Soms echter nemen ze alleen een aantal betalingen van Uover, zoals de betaling van je spaarbedrag voor de schuldeisers. De prijs die U hiervoor betaald, is afhankelijk van welke dienstverlening voor U van toepassing is

Budgetbeheer is vrijwillig. Het is dus geen beschermingsbewind, waarbij de rechter de bewindvoering uitspreekt. U kunt er dus zelf mee starten . Soms is het echter wel een verplichting vanuit een schuldhulptraject en zult  U dit wel moeten volhouden tot het einde van het traject.


Budgetcoach

Budgetcoach zorgt voor balans tussen inkomsten en uitgaven

Schakel tijdig een gecertificeerde budgetcoach / budgetbeheerder in, zodat u uw

financiële situatie snel onder controle krijgt.

Op tijd ingrijpen kan ervoor zorgen dat u niet verder in de problemen geraakt.

In de praktijk kampen zowel jongeren, volwassenen als ouderen met dit probleem

Wanneer uw financiën onder controle zijn, krijgt u heel veel rust. 

De budgetcoach helpt u om een budgetplan te maken, kijkt samen met u op welke maandelijkse uitgaven kan bespaard worden, zodat er ruimte komt om iets te sparen. Zo voorkomt u dat u (meer ) schulden maakt, en in de schuldhulpverlening terecht komt

Kortom, een budgetcoach helpt u op weg  naar een betere toekomst.


Ons kantoor werkt samen met een gediplomeerd budgetcoach voor de regio Brabant. 

Mevrouw Wouterse is bereikbaar op het telefoonnummer 06-3448347 of via mail [email protected]
S.J.H coacht ook mensen met schulden


Contact ;

[email protected]

Wij hebben nog ruimte voor cliënten die gebruik willen maken van budgetbeheer. U kunt zich hiervoor aanmelden op mail adres  [email protected] of telefonisch op het nummer 06-13998704.

Wij willen u graag van dienst zijn
UA-76724424-1