Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

S.J.H

Bewindvoering

BEWINDVOERING - CURATELE

BUDGETBEHEER - BUDGETCOACH

HOME

Wat is Beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die hun eigen financiële belangen niet (meer) kunnen behartigen. Dit zou kunnen worden veroorzaakt door een beperking vanwege ziekte, ouderdom, handicap of verslaving. Maar ook door het ontbreken van financiële kennis, door financiële tegenslag of de wirwar van regels en formulieren. De gevolgen zijn dezelfde: problemen stapelen zich op; maar ook de schulden!

In deze gevallen is het mogelijk om beschermingsbewind aan te vragen om tijdelijk of voor een onbepaalde periode deze cliënten tegen zichzelf en anderen te beschermen.

Deze beschermingsmaatregel wordt toegekend door de kantonrechter; de kantonrechter wijst ook een bewindvoerder beschermingsbewind aan om de financiële zaken van een cliënt over te nemen. Deze bewindvoerder neemt dan verantwoordelijkheid voor geld en goederen van de cliënt over.

De financiële situatie wordt weer overzichtelijk en de cliënt krijgt rust!

Curatele ;

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest het gezag over minderjarige kinderen. Het is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik.

contact ;

0