SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERDER - MENTOR - CURATOR
BUDGETBEHEER - 
MEDIATION ECHTSCHEIDING EN ARBEIDSCONFLICT
BUURTBEMIDDELlNG - 
INCASSODIENSTEN
PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H

Voor werkgevers

 

Wanneer 1 op de 6 Nederlander zichzelf geconfronteerd ziet met problematische schulden, dan is de kans natuurlijk groot dat ook u als werkgever hier mee in aanraking komt.  Uit recente onderzoeken blijkt dat deze trend zich verder zet.

Werknemers met financiƫle problemen zijn een flinke kostenpost voor uw bedrijf. Er zijn nog steeds bedrijven, de meeste zelfs, die ik spreek die het geen taak vinden van de werkgever om hier iets aan te doen. Tja, bent u er daar ook een van?


Als werkgever zijn er twee noemenswaardige zaken van belang:  

Signaalfunctie

Als werkgever heeft u in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een signaalfunctie. Deze signaalfunctie is niet alleen symbolisch, maar ook feitelijk. Schuldeisers wenden zich vaak in een relatief vroeg stadium bij werkgevers om inkomens informatie in te winnen. Het inwinnen van deze informatie is een duidelijk signaal van (problematische) schulden.  

Het is van groot belang dat u uw medewerker op de hoogte stelt van dit informatie verzoek, en hem of haar tevens dringend verzoekt om een oplossing te vinden. In de relatie werkgever-werknemer is er meestal sprake van een gezonde gezagsverhouding, waardoor uw advies aan de

werknemer de benodigde motivatie kan geven om in contact te treden met een schuldhulpverlener. 

  

Het Bedrijfsbelang

Het is tevens in het belang van uw onderneming om tijdig dergelijke problemen te signaleren en uw medewerker te bewegen om een oplossing te zoeken.   

Om te beginnen vormen persoonlijke financiĆ«le problemen regelmatig de basis voor een hoger ziekteverzuim .  

Daarnaast zijn de bekende informatie verzoeken van schuldeisers vaak de voorbode van een aanstaand loonbeslag. Een dergelijk beslag vergroot altijd de persoonlijke problemen van uw werknemer. Daarnaast is het bijna onmogelijk om, afhankelijk van de grote van de schuld, uw medewerker optimaal gemotiveerd te houden wanneer zijn of haar beslagvrije voet is vastgesteld tot een klein deel van het verdiende salaris. 

Loonbeslag brengt ook bij de afdeling loonadministratie een hoop extra werk met zich mee.

 

Wat kan S.J.H voor u betekenen

SJH kan u helpen om een standaard intern protocol te ontwikkelen om dergelijke signalen te herkennen en te behandelen.  

Afhankelijk van de omvang van de onderneming en de samenstelling van uw medewerkersbestand, leveren wij u een maatwerk oplossing, en ondersteuning bij de operationele invulling hiervan. Ook is het mogelijk om een periodiek spreekuur op uw bedrijfslocatie te organiseren.

UA-76724424-1