SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERDER - MENTOR - CURATOR
BUDGETBEHEER - 
MEDIATION ECHTSCHEIDING EN ARBEIDSCONFLICT
BUURTBEMIDDELlNG - 
INCASSODIENSTEN
PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H

De tarieven voor bewindvoering en Curatele zijn vastgesteld door de Rechtspraak.

Wanneer blijkt dat u over onvoldoende inkomen beschikt, kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd.


UA-76724424-1