SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERDER - MENTOR - CURATOR
BUDGETBEHEER - 
MEDIATION ECHTSCHEIDING EN ARBEIDSCONFLICT
BUURTBEMIDDELlNG - 
INCASSODIENSTEN
PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H

Mediation

Voor mediation wordt een uurtarief gehanteerd.  De gangbare tarieven voor mediation  gaan van 100 euro tot 150 euro per uur per partij.

Vraag een vrijblijvende offerte.

Wanneer uw inkomen ontoereikend is om de kosten zelf te betalen kunnen wij deze kosten bij de Raad voor Rechtsbijstand declareren.Relatiecoaching

Er wordt gewerkt met een vast tarief . Afhankelijk van de bijeenkomsten, wordt een tarief opgesteld.

Vraag een vrijblijvende offerte.Budgetbeheer en budgetcoaching.

Intake opstart dossier ;   360 euro eenmalig voor alleenstaande

                                        395 euro eenmalig voor koppe

Kosten beheer                   85 euro per maand voor alleenstaande

                                         103 euro per maand voor koppel

Indien uw inkomen ontoereikend is om deze kosten zelf te dragen, kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente.

Tarieven zijn 21% BTW inbegrepenDe tarieven  voor bewindvoering en curatele 


De tarieven zijn vastgelegd door de rechtbank en zijn terug te vinden op de site van De Rechtspraak.

Clienten met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten.

Incassodiensten


Ons kantoor werkt op basis van No Cure, No Pay,  Dit betekent dat u als schuldeiser geen kosten betaalt voor de incasso dienstverlening.Onze kosten worden door de debiteur betaalt door middel van de wettelijke toegestane incassokosten.  Ons kantoor houdt zich aan de richtlijnen met betrekking tot de berekening van de incasso kosten, die wettelijk bepaald zijn


UA-76724424-1