SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERDER - MENTOR - CURATOR
BUDGETBEHEER - 
MEDIATION ECHTSCHEIDING EN ARBEIDSCONFLICT
BUURTBEMIDDELlNG - 
INCASSODIENSTEN
PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H

INCASSO DIENSTVERLENING

Heel vervelend voor ieder ondernemer wanneer uw facturen niet betaald worden. U heeft tenslotte diensten of goederen geleverd.Heeft u openstaande vorderingen, en ondanks de aanmaning  is uw client niet overgegaan tot betalen ?

 Wij helpen u graag met incasseren. Hiermee bespaart u tijd en geld én voorkomt u een vervelende relatie met uw klant.


No cure no pay


Onze no cure no pay incasso biedt u zekerheid en duidelijkheid omdat wij hetzelfde belang hebben als u: voor onze inkomsten zijn wij net als u afhankelijk van úw debiteur.


Wij verrichten onze werkzaamheden namelijk gratis, d.w.z. wij verhalen onze kosten ( de wettelijk toegestane incassokosten ) op de debiteur.

 Betaalt de debiteur niets, dan betaalt u ons ook niets.

 Betaalt de debiteur alles, dan storten wij per omgaande het factuurbedrag, 

Dat is pas no cure no pay!


Onze gratis werkzaamheden beslaan de buitengerechtelijke incassoprocedure. Wij incasseren bijna 90% van de vorderingen zonder tussenkomst van de rechter.


Hoe gaan wij te werk ;

Het indienen gaat sneller als u de volgende gegevens bij de hand hebt:

•   De onbetaalde factuur die u wilt laten incasseren;
•   Aanmaningen/WIK-brief die u hebt verstuurd naar uw klant;
•   Adres, e-mailadres en telefoonnummer van uw klant.

Het invullen van een e-mailadres en telefoonnummer van uw klant verhoogt de kans van slagen op het incasseren van de factuur.

Zodra wij de gevraagde stukken in ons bezit hebben starten wij het contact met de debiteur.

Dit doen wij zowel schriftelijk als telefonisch.
Wanneer de client de vordering heeft overgemaakt op de derdengelden rekening, dan wordt dit per omgaande aan u overgemaakt.

Voor meer informatie kunt u ons bellen, iedere werkdag op het nummer 0320-851100 (spreek uw naam en telefoonnummer in bij afwezigheid ) of mail naar [email protected]


UA-76724424-1