SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERDER - MENTOR - CURATOR
BUDGETBEHEER - 
MEDIATION ECHTSCHEIDING EN ARBEIDSCONFLICT
BUURTBEMIDDELlNG - 
INCASSODIENSTEN
PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H

Budgetbeheer - Budgetcoach

Financien op orde
 

Wat is budgetbeheer ? Bij het aanstellen van bewindvoering neemt U de regie weg bij de cliënt en staat u mogelijke ontwikkeling in de weg. Wat zal de cliënt zelf kunnen leren en wat heeft de cliënt hierbij nodig? Hoe komt het dat cliënt problemen heeft met de financiën en administratieBudgetbeheer is een dienstverlening waarbij een partij het beheren van uw  financiën van U  overneemt. Er zijn diverse vormen. Soms nemen ze alles van U  over, inclusief de belastingaangifte en het regelen van  toeslagen. Soms echter nemen ze alleen een aantal betalingen van Uover, zoals de betaling van je spaarbedrag voor de schuldeisers. De prijs die U hiervoor betaald, is afhankelijk van welke dienstverlening voor U van toepassing is

Budgetbeheer is vrijwillig. Het is dus geen beschermingsbewind, waarbij de rechter de bewindvoering uitspreekt. U kunt er dus zelf mee starten . Soms is het echter wel een verplichting vanuit een schuldhulptraject en zult  Udit wel moeten volhouden tot het einde van het traject.


Wat is Budget coachen ?

De budgetcoach bespreekt met u uw financiële situatie en de wederzijdse wensen en verwachtingen worden uitgesproken.

De budgetcoach stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het budgetplan biedt houvast en helpt u uw financiële moeilijkheden op te lossen en weer balans te brengen tussen uw inkomsten en uitgaven.

Uw doelen worden zo helder en realistisch! De budgetcoach ondersteunt u bij de uitvoering van het budgetplan en stuurt bij indien de persoonlijke situatie daarom vraagt

De budgetcoach werkt toe naar een eindsituatie waarin u niet alleen weer helder zicht heeft op uw financiële huishouding, maar daar ook zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om kan gaan. De duur van de nazorg van Budgetcoach  is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.


Budgetbeheer

Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) houdt in dat een budgetbeheerder uw financiën gaat beheren. Het is dan de taak van de budgetbeheerder dat hij samen met u gaat vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Deze zal hij dan maandelijks van u gaan overnemen en betalen, zodat u er geen omkijken naar heeft. 

Taken van de budgetbeheerder
 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van het budgetplan
 • Openen van een beheerrekening
 • Aanmaken en opstarten van het dossier
 • Aanschrijven van inkomen en uitgaven
 • Informatie inwinnen bij diverse instanties
 • Uitvoeren van betalingen die vermeld staan in het budgetplan
 • Dossier controle
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking
 • Maandelijkse rapportage

Het doel van budgetbeheer is dus het op orde brengen en houden van de financiële situatie.


Budgetcoach

Budgetcoach zorgt voor balans tussen inkomsten en uitgaven

Schakel tijdig een gecertificeerde budgetcoach / budgetbeheerder in, zodat u uw

financiële situatie snel onder controle krijgt.

Op tijd ingrijpen kan ervoor zorgen dat u niet verder in de problemen geraakt.

In de praktijk kampen zowel jongeren, volwassenen als ouderen met dit probleem

Wanneer uw financiën onder controle zijn, krijgt u heel veel rust. 

De budgetcoach helpt u om een budgetplan te maken, kijkt samen met u op welke maandelijkse uitgaven kan bespaard worden, zodat er ruimte komt om iets te sparen. Zo voorkomt u dat u (meer ) schulden maakt, en in de schuldhulpverlening terecht komt

Kortom, een budgetcoach helpt u op weg  naar een betere toekomst.S.J.H coacht ook mensen met schulden


Contact ;

[email protected]

sluitend budget
zorgen om de financiele situatie

Wij hebben nog ruimte voor cliënten die gebruik willen maken van budgetbeheer. U kunt zich hiervoor aanmelden op mail adres  [email protected] of telefonisch op het nummer 06-13998704.

Wij willen u graag van dienst zijn
UA-76724424-1