SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING
BEWINDVOERDER - MENTOR - CURATOR
BUDGETBEHEER - 
MEDIATION ECHTSCHEIDING EN ARBEIDSCONFLICT
BUURTBEMIDDELlNG - 
INCASSODIENSTEN
PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

www.sociaaljuridischehulpverlening.nl

    S.J.H

Bewindvoering-Mentorschap-Curatele

 
financiele hulpverlening

Bewindvoering ;

Bewind beschermt mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet goed kunnen omgaan met hun (toekomstige) geld en bezittingen. Bewind beschermt ook mensen die hun geld verkwisten of problematische schulden hebben.

Voor er wordt overgegaan naar onderbewindstelling, zullen we altijd eerst kijken of dit wel echt nodig is, en budgetbeheer niet mogelijk is.


Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.


Curatele ;

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest het gezag over minderjarige kinderen. Het is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiƫle en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik.


contact ;

[email protected]     


UA-76724424-1